Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje brunka.lt taisyklės

Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas prekių užsakymo puslapyje, atliekamas perskaičius šias brunka.lt elektroninės parduotuvės pirkimo - pardavimo taisykles), yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės brunka.lt (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu brunka.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.3.2. juridiniai asmenys.

1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos "UŽSAKYMĄ PATVIRTINU", pasirinkus apmokėjimo būdą, momento.

2.2. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.

2.3 Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje brunka.lt, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą bei pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei užpildyti kitus privalomus laukus.

 3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasčių, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandėrio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ar elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir prekės užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis”  iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 4. Pirkėjo pareigos

4.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape - sąskaitoje kainą už prekes per nustatytą terminą.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.

4.3 Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Trečioms šalims sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

4.6. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.

4.7. Pirkėjas įsipareigoja užsakytos prekės laukti iki 10 darbo dienų.

 5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iškilus neaiškumams, susisiekti su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Jei Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju naudojantis jo kontaktiniais duomenimis, užsakymas anuliuojamas.

5.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.

5.5 Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

 6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims ir gerbti Pirkėjo privatumą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti Pirkėjui per 2 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes.

 7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos litais, įskaitant visus mokesčius.

7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.

7.3. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje brunka.lt už prekes atsiskaito banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja įvykdyti apmokėjimą per 2 darbo dienas nuo prekių užsakymo. Negavus apmokėjimo per nustatytą laiką, užsakymas atšaukiamas.

 8. Prekių pristatymas

8.1.  Prekes pristato Pardavėjo pasirinkta siuntų tarnyba.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir pašto indeksą.

Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių Pardavėjo įgaliotam atstovui negali.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra ir negali būti laikomas atsakingu.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui ir kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

 9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

9.2. Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo pranešti per 3 dienas nuo prekių gavimo dienos ir grąžinti tokią prekę per 7 darbo dienas nuo pristatymo dienos.

9.3. Grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjui adresu - Vėjo g. 5, Klaipėda, LT-92346.

9.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

9.5. Grąžinant prekę būtina pridėti jos įsigijimo dokumentą sąskaitą - faktūrą originalą arba kopiją.

9.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 9.2 - 9.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.7. Netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai už prekę ir už pristatymą.

9.8. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.1., Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę, tačiau Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui prekės siuntimo išlaidų.

9.9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

 10. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.

10.2. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 11. Atsakomybė

11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.

11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą ir tikslumą.

11.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

11.4. Pardavėjas nėra atsakingas tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 12. Informacijos perdavimo budai

12.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.

12.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui siunčia elektroninėje parduotuvėje pateiktais kontaktais.

12.3 Pirkėjas susisiekia Pardavėjo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

13. Privatumo politika

13.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Brunka.LT elektroninės parduotuvės Brunka.LT elektroninės parduotuvės kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

13.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

13.3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Brunka.LT juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

13.4. Brunka.LT vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

13.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

13.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

13.4.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

13.4.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

13.4.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

13.4.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

13.5. Brunka.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

13.5.1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

13.5.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

13.5.3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

13.5.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims galimas tik Lietuvos Respublikos įstatymų nurodyta tvarka.

13.7. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas, mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Įspėjame, jog naudodamasis el. parduotuve, sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

  14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.